A.s Goede Vrijdag vieren wij het Heilig Avondmaal in het kerkgebouw “De Kandelaar” in Voorthuizen. Er is een sfeer van dankbaarheid en herinnering aan wat onze Heer Jezus Christus voor de mensheid, voor ons heeft gedaan.

In voorgaande jaren stond er een grote avondmaalstafel in de vorm van een kruis opgesteld. Iedereen die zich verlost weet door Zijn offer aan het kruis is welkom om aan te schuiven.

Zing mee, luister naar een woord over het waarom van deze viering en ontmoet mensen die aan dezelfde tafel zitten.

Je bent welkom!