Beste gemeenteleden en bezoekers,

Gisteren heeft de overheid maatregelen afgekondigd tegen het Corona-virus. Eén van de maatregelen is dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen moeten worden afgelast. Al bij lichte klachten zoals niezen, hoesten en keelpijn, moet men sociale contacten zoveel mogelijk mijden.

Er wordt nu meer van ons gevraagd als het gaat om verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van elkaars gezondheid. Bijzondere omstandigheden vragen om ook bijzondere maatregelen; ook in onze gemeente. We willen je hier graag over informeren. Lees dit bericht daarom goed door.

Samenkomst zondag 15 maart alleen via Youtube en deze website

Wij volgen de aanwijzingen van de overheid op en daarom gaat de samenkomst van komende zondag niet door. Wij nemen met dit besluit onze verantwoordelijkheid uit zorg voor de gemeente en daarmee ook voor de naasten van gemeenteleden: sámen de besmettingskans verkleinen.

Wel bieden we je graag een andere manier om onze samenkomst te volgen. Komende zondag om 10.00 uur zenden we LIVE een aangepaste samenkomst uit op internet. Zo kun je vanuit een veilige thuisomgeving toch een dienst volgen.

De samenkomst kun je zondag om 10.00 uur bekijken op onze website of op ons Youtube-kanaal:

Bidstond zondag 15 maart gaat wél door

Juist nu willen we de gelegenheid bieden om deze situatie in gebed te brengen. Om te bidden dat er in plaats van angst, juist Gods hoop en vrede zal regeren in mensenharten. Om gewoon samen dichtbij God te zijn. De bidstond gaat daarom wel gewoon door.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

•  Heb je ziekteverschijnselen zoals niezen, hoesten, verkoudheid of koorts? Blijf dan thuis.
•  Uit voorzorg roepen we ouderen en fysiek kwetsbaren op om ook thuis te blijven.
•  Blijf je thuis? Bid vanuit huis en breng de situatie voor Zijn troon.

Huiskringen, jeugdwerk en vergaderingen
Volgende week vindt het jeugdwerk en ook de kringavond plaats. Ook zijn er diverse vergaderingen gepland. Omdat dit kleine groepen zijn, kunnen deze vooralsnog doorgaan. Ook hierbij geldt dat als je (lichte) ziekteverschijnselen hebt, of behoort tot de ‘kwetsbare’ mensen, dat we je dringend oproepen om thuis te blijven!

Zorg voor elkaar

We willen je ook oproepen om zorg voor elkaar te dragen. Let op elkaar en in het specifiek op de kwetsbare mensen (zieken of ouderen) om ons heen. Hou een oogje in het zeil en biedt zo nodig hulp. Het is hierbij belangrijk om bezoek aan kwetsbare mensen te beperken, maar bel elkaar op om te vragen hoe het gaat en of er hulp nodig is.

Mocht je zelf hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen als je ziek bent, probeer dan aan te kloppen bij familie en je huiskring. Als dat niet lukt, dan kun je altijd contact opnemen met Pieter Lanting van de Diaconie. Vul daarvoor ons contactformulier in.

“Kalm blijven, met compassie omzien naar anderen én voor alles het koninkrijk van God zoeken.” 

Dit is de belangrijkste boodschap die we via dit bericht aan jou willen overbrengen. Als oudstenteam volgen wij de situatie op de voet. De adviezen van de overheid blijven hierbij een belangrijk uitgangspunt. Wanneer de situatie verandert en er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen we je hierover informeren.

Volgende week dinsdag komen we als oudstenteam opnieuw samen om te bidden, maar ook om een besluit te nemen over volgende samenkomsten. Als het nodig of wenselijk is, zullen we aanvullende maatregelen nemen. We zullen je hier dan direct over informeren.

Bij vragen of bij dringende hulp, kun je ook altijd contact opnemen met één van de oudsten. Ook hiervoor kun je het contactformulier gebruiken.

Als christenen weten we ons afhankelijk van de bescherming van onze Vader. Dit geldt ook met betrekking tot dit Corona-virus. Laten we blijven bidden tot onze God opdat we vrede en hoop vinden in Hem. Deze e-mail willen we eindigen met Zijn krachtige zegen voor jou:

‘De Here zegene u en behoede u;
De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’

In Christus verbonden en met vriendelijke groet,

Hindrik van Dijken, Eelko van de Kuilen en Gerben van Dijk
Oudstenteam