We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. De essentie van het evangelie is dat God zelf de straf voor onze zonde, de dood, op zich nam. Hij offerde zich op!
Door één ongehoorzame daad werden uiteindelijk alle mensen schuldig, en verdienen ze de dood. En door één gehoorzamen daad zijn alle mensen vrijgesproken van schuld, zodat ze kunnen leven. Door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) zijn alle mensen schuldig geworden. En door de gehoorzaamheid van één Mens (Jezus) zijn alle mensen vrijgesproken van schuld. Romeinen 5:18 en 19

Jezus is voor jou gestorven! Wij zijn slaven van de zonde, omdat die ons in zijn macht heeft. Maar de dood en de opstanding van Jezus bevrijdt ons. Je hoeft daar maar één ding voor te doen: geloven dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en is opgestaan uit de dood. En vanuit dat geloof word je gered en mag je met Hem in de overwinning op de duivel leven! We zijn dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God! Romeinen 6:11

Gezegend Paasfeest!

Namens het oudstenteam,

Joop van Sijll