Onze handen zijn wonderlijk gemaakt
De rechtvaardige zal aan zijn weg vasthouden, en wie rein van handen is, zal in kracht toenemen. Job 17:9 
 
Onze handen zijn één van die bijzondere wonderen die God ons gegeven heeft. Bedenk eens wat je met je handen allemaal kunt doen. Daar zijn als eerste de praktische dingen. Zoals typen op je toetsenbord en met een beetje oefenen kunnen mensen dat heel snel. Je handen kunnen allerlei verfijnde technische klusjes doen waar de robot hand (grijper) nog niet aan kan tippen. Koken, schilderen, muziek maken, bouwen, het gebeurt allemaal door onze handen. Met onze handen kunnen we onze wereld vormgeven voor praktische zaken, maar ook door middel van kunst kunnen we ons ook uiten.

We kunnen er ook mee communiceren, dat heet non-verbale communicatie. Een uitgestoken hand zegt iets heel anders dan een gebalde vuist. Met onze handen kunnen we uitdrukking geven aan liefde, een schouderklopje of een streling. Met onze handen kunnen we ook geven.

Door onze handen wordt uitvoering gegeven aan wat in onze gedachten en in onze emoties is. Job schrijft over ‘rein van handen zijn’ en als wij rein zijn in onze gedachten en emoties dan zal dat door onze handen uitvoering krijgen. Kijk zelf ook eens naar je handen, beweeg ze eens en kijk eens om je heen wat je met je handen allemaal hebt gedaan. We mogen onder de indruk zijn van hoe mooi God ons als mens geschapen heeft!

Eelko van de Kuilen,
Namens het oudstenteam