Op naar het Pinksterfeest!

Nadat Jezus was opgevaren naar de hemel, liet Hij ons niet alleen achter, maar gaf Hij de Trooster, de Helper: de Heilige Geest!

De Trooster – Hij geeft vrede, we hoeven niet bang te zijn. Joh. 14:27
De Helper – Hij zal ons te binnen brengen wat we moeten zeggen, wat we moeten doen. Joh. 14:26
Hij woont in ons – God woont in ons in de Persoon van de Heilige Geest. 1 Kor. 6:19
Hij geeft kracht – Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen, Hij zal jullie kracht geven. Hand. 1:8

Met God, met de Heilige Geest kunnen we het leven aan. Hij geeft vrede, Hij helpt, Hij woont in ons en geeft kracht! Vol van Gods Geest mogen we bouwen. Mogen we elkaar zien door Gods ogen, door de Geest die in ons is, Zijn liefde in ons.

Geniet van Gods Geest! Op naar het Pinksterfeest!

Namens het oudstenteam,
Margreeth van Sijll