Wat leuk dat je op deze pagina komt kijken! Je kan hier alle informatie vinden over het kinderwerk in onze kerk.

Wat is onze visie op het kinderwerk?

Wij willen dat elk kind weet, voelt en ervaart dat hij/zij een koningskind is! De kinderen mogen tijdens de zondagsdiensten zichzelf zijn, en hun talenten en gaven gebruiken.  Tijdens de kinderdiensten geven we Bijbels onderwijs aan de kinderen. Zo leren ze wie Jezus is en Hem te volgen, om zo een lichtje te zijn in deze wereld.

Hoe ziet een kinderdienst eruit?

De kinderdiensten voor alle kinderen begint om ongeveer 10:15 uur, de kinderen zitten eerst bij hun eigen ouders in de grote dienst. En de kinderdienst duurt tot ongeveer 11:30 uur.

Tijdens de kinderdiensten van groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt met de kinderwerk-methode: ‘Doe maar’.
Het doel van deze methode is dat kinderen leren leven met Jezus Christus. De onderwijsmethode Doe Maar sluit goed aan bij de visie van het kinderwerk.

Naast Bijbels onderwijs vinden wij het ook belangrijk dat er tijd is om (samen) te spelen. Er zijn genoeg spelletjes en speelhoeken in de kinderruimtes waar de kinderen zich kunnen vermaken. Want plezier hebben en vriendjes maken in de kerk vinden wij erg belangrijk!

Wat is de groepsverdeling tijdens de kinderdiensten?
De kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn verdeelt in de verschillende groepen met elk een eigen kinderruimte. Elke kinderruimte is kindvriendelijk en op zijn doelgroep ingericht.

We vinden het ook belangrijk dat elk kind op zijn eigen niveau leert over God en Zijn zoon Jezus, samen met leeftijdsgenootjes. De groepen zijn daarom als volgt verdeeld:

De peuters werken in thema’s, een thema duurt gemiddeld 5 zondagdiensten. De thema’s worden aangepast op de beleveniswereld van de peuters, met bijpassende knutselwerkjes. Voorbeelden van thema’s zijn het scheppingsverhaal, gelijkenissen van Jezus, Pasen en Kerst. Voor baby’s zijn er bedjes, zodat ze een slaapje kunnen doen. En er zijn boxen waar ze kunnen spelen met babyspeelgoed.

Op deze groep wordt vooral gericht op kennisoverdracht. Er worden tijdens de kinderdiensten diverse Bijbelse verhalen behandeld. Zoals Jacob, Jozef, Johannes en Jezus. Na het verhaal gaat ze bijpassende knutselwerkjes maken.

Deze groep werkt ook met thema’s, een thema duurt gemiddeld 7 zondagsdiensten. Het onderwijs voor deze groep is gericht op handelings- en ervaringsgericht onderwijs. Voorbeelden van thema’s zijn: God heeft een plan met jou! Kiezen voor God en Leven zoals Jezus.

Wie is Josefine? ​​

De kinderen sponsoren al jarenlang het meisje Josefine uit Burkina Faso via Stichting Compassion. Elke week kunnen de kinderen aan het begin van de grote dienst in een grote bus op het podium hier geld in doen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren om te geven.

Last but not least

Wij zijn erg dankbaar voor kinderen in onze kerk, want ze vertegenwoordigen Gods koninkrijk. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen veel van hun leren! Voel je welkom om een keer met je kinderen langs te komen!