Wat leuk dat je op deze pagina komt kijken! Je kan hier alle informatie vinden over het kinderwerk in onze kerk.

Wat is onze visie op het kinderwerk?
Wij willen dat elk kind weet, voelt en ervaart dat hij/zij een koningskind is! De kinderen mogen tijdens de zondagsdiensten zichzelf zijn, en hun talenten en gaven gebruiken.  Tijdens de kinderdiensten geven we Bijbels onderwijs aan de kinderen. Zo leren ze wie Jezus is en Hem te volgen, om zo een lichtje te zijn in deze wereld.

Hoe ziet een kinderdienst eruit?
Alle kinderen hebben een kinderdienst die aansluit bij de belevingswereld van het kind. Ze luisteren naar een Bijbelverhaal of lezen zelf uit de Bijbel, zingen, bidden, maken een knutselwerkje of doen een spelletje. In elke kinderruimte zijn genoeg spelletjes en speelhoeken, waar de kinderen zich kunnen vermaken. Want naast Bijbel onderwijs vinden wij plezier hebben en vriendjes maken in de kerk erg belangrijk!

Welke methode gebruiken we voor het kinderwerk?
We gebruiken bij groep 1 t/m 8 de methode Bijbel Basics: www.bijbelbasics.nl. Met Bijbel Basics komt er elke week een ander Bijbelverhaal aan bod en ontdekken de kinderen wat de Bijbel te zeggen heeft. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor een Bijbelse opvoeding van de kinderen.

Wat zijn de tijden van een kinderdienst?
De kinderen van 0 t/m 12 jaar gaan om ongeveer 10:15 uur naar hun kinderdienst tot ongeveer 11:30 uur.

Om 10 uur starten de kinderen en volwassenen samen in de ‘grote’ dienst. Na gezamenlijk een aantal liederen te zingen en een speciaal kindermoment gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst.

Voor deze groep is er een mooie kinderruimte met glijbaan en andere leuke speelhoekjes. Naast spelen wordt er met deze kinderen gebeden en diverse Bijbelse verhalen behandeld. Alle bekende Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe testament komen aan de beurt. Na het verhaal gaan ze een tekening inkleuren of iets anders creatiefs maken dat past bij het Bijbelverhaal. In de ruimte staat ook een box waar baby’s veilig in kunnen spelen. Voor de kinderen die ’s ochtends nog een slaapje houden, is er een aparte ruimte met (baby)bedjes.

De kinderen mogen eerst spelen met divers speelgoed in de verschillende speelhoeken. Daarna gaan ze aan tafel zitten en wordt er gebeden. Kinderen krijgen de ruimte om zelf te bidden of gebedspunten aan te dragen. Na het Bijbelverhaal, liedjes zingen en een passend knutselwerkje kunnen de kinderen weer verder spelen.

Deze groep begint met een kringgesprek, waarin ze iets kunnen vertellen over wat ze hebben meegemaakt die week. De kinderen worden gestimuleerd om zelf te bidden en hardop Bijbel te lezen. Samen met de kinderen bespreken we het Bijbelverhaal en wordt er een verwerking gemaakt. Hierna is er vaak nog tijd om binnen te spelen, een spelletje te doen of lekker naar buiten te gaan. Dichtbij de kerk is een grasveld waar ze kunnen voetballen of kunnen spelen in de speeltuin.

Wie is Josefine? ​​
De kinderen sponsoren al jarenlang het meisje Josefine uit Burkina Faso via Stichting Compassion. Elke week kunnen de kinderen aan het begin van de grote dienst in een grote bus op het podium hier geld in doen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren om te geven.

Last but not least
Wij zijn erg dankbaar voor kinderen in onze kerk, want ze vertegenwoordigen Gods koninkrijk. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen veel van hun leren! Voel je welkom om een keer met je kinderen langs te komen!