Visie en Missie

De visie en missie van onze gemeente is medio 2014 vernieuwd. En dan bedoelen we niet dat er zomaar een aantal mooie woorden op papier zijn gezet. Er is veel tijd voor gebed geweest, want we vinden het belangrijk om vooral Gods plan te volgen.

Daarna was het vooral vragen stellen, luisteren naar elkaar, richting bepalen en schrijven. Tenslotte hebben we alles opnieuw in gebed gebracht om zo God om bevestiging te vragen. Het resultaat hiervan, onze missie en visie, kun je op deze pagina lezen.

Onze pijlers

Toen Jezus naar de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen de grote opdracht om het goede nieuws, het evangelie, te verkondigen. Dit lezen wij in Matteüs 28:18-20:

“Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: “Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. (uit: Het Boek)

Tegelijk met de opdracht om het evangelie te verkondigen gaf Jezus ook de belofte dat Hij met Zijn discipelen zal zijn door hen te vervullen met de Heilige Geest. Al jaren is in onze gemeente de tekst uit Zacharia 4:6 een belangrijke basis:

“Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zo spreekt de Heer”