Bijgewerkt: 24 maart 2020

Beste gemeenteleden en bezoekers,

Er is onzekerheid, de situatie wijzigt dagelijks en raakt ieders dagelijks leven. Het laat zien dat we als mensen kwetsbaar zijn en de wereld minder ‘maakbaar’ is dan we weleens denken. Het geeft rust dat we alles in Gods machtige hand mogen leggen. Laten we als gemeente bidden om vrede en bescherming voor de ouderen en kwetsbaren om ons heen. Laten we bidden dat in plaats van angst, hoop zichtbaar wordt door onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Als oudstenteam en bestuur hebben we dagelijks contact rondom de situatie. Samen met veel anderen doen we ons best om alles goed te regelen en gaat onze zorg uit naar jou als lid of bezoeker van deze gemeente. Onder ons bericht vind je belangrijke informatie voor de komende weken. Lees het bericht daarom goed door.

Heb je vragen of misschien gebed of hulp nodig? We willen je graag helpen. Neem contact met ons op.

Tot slot willen we je met een tekst uit Filippenzen 4:6-7 graag laten weten dat God boven het corona-virus staat: je mag schuilen bij Hem en Zijn vrede ontvangen (en natuurlijk uitdelen!):

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’

Pas goed op elkaar, en wij wensen je Gods zegen en bescherming toe.

Hindrik, Eelko en Gerben

Nieuwe en aangescherpte maatregelen – 23 maart 2020

Maandag 23 maart, maakte de regering nieuwe, aangescherpte maatregelen bekend om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de nieuwe maatregelen is het verbod op het houden van bijeenkomsten en evenementen tot en met 1 juni 2020. Ook samenkomsten met minder dan 100 personen zijn niet langer toegestaan.

Binnen de nieuwe maatregelen wordt een uitzondering wordt gemaakt voor kerkelijke samenkomsten. Hierbij mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, waarbij de algemene richtlijnen (zoals 1,5 meter afstand) wel strikt in acht genomen moeten worden. Op basis hiervan hebben wij de maatregelen in onze kerk ook verder aangescherpt.

Online samenkomsten zondag om 10:00 uur

Onze kerkdiensten zenden wij in ieder geval tot en met zondag 31 mei uit via Youtube en onze website. Hiermee volgen wij het advies van de overheid. Zo kun je vanuit een veilige thuisomgeving tóch de dienst volgen.

De samenkomst kun je zondag om 10.00 uur bekijken op onze website of op ons Youtube-kanaal:

Speciaal bericht voor alle kinderen

De eerste week zonder school, sport en kerk zit er op. Soms best lastig hé? Iedereen is veel thuis, waardoor het soms best druk kan zijn. En natuurlijk mis je je vriendjes en vriendinnetjes. We zijn erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Stuur ons gerust een berichtje!

Ook zondag is er geen kerk, maar op https://creatiefkinderwerk.nl vind je een online kinderprogramma. Speciaal voor jou!

Afgelopen zondag zijn ze gestart met ‘God roept Abram’ met 5 video’s, een bijbelverhaal, (buikspreek)poppen, goocheltruc, knutsel en nog veel meer leuke dingen. Veel plezier!

Huiskringen

Omdat de kringen bij mensen thuis plaatsvinden, is het niet langer mogelijk en verstandig om als kring fysiek bij elkaar te komen.

We vinden het ontzettend belangrijk dat we als gemeente, en als huiskring, toch met elkaar verbonden blijven. Daarom onderzoeken we hoe je als kring online elkaar kunt blijven ontmoeten middels je smartphone, tablet of computer. Zodra we meer weten, ontvang je meer informatie via je kringleider.

Zorg voor elkaar

In het bericht van vorige week hebben we je al geschreven dat juist in deze tijd de zorg voor elkaar erg belangrijk is. We willen als gemeente ook naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Ook voor jou! En jou roepen we dan weer op om te zorgen voor de mensen om je heen.

Hieronder vind je een overzicht bij wie je terecht kunt voor praktische hulp, gebed en pastorale ondersteuning. Maak ook hier echt gebruik van; we willen er graag voor je zijn.

Praktische hulp (diaconie)
Team diaconie – diaconie@egdekandelaar.nl

Gebed
Team gebed – vul het contactformulier in.

Pastorale hulp, bij vragen of andere situaties
Vul het contactformulier in.