Op zondag 27 oktober a.s. organiseren we weer een doopdienst. Voor deze feestelijke gebeurtenis willen we je sowieso van harte uitnodigen!

De Bijbel zegt dat bekering en dopen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar wat is dopen nu eigenlijk?

Kort gezegd: ‘je laten dopen is jezelf verbinden met de dood en opstanding van Jezus. Je oude leven wordt begraven en je staat op met Christus in Zijn nieuwe leven.’

In Handelingen 2:38 zegt Petrus hierover:

‘Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de Heilige Geest als geschenk ontvangen.’

Over de doop valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Daarom organiseren we bijeenkomsten waarin we onderwijs geven en waar natuurlijk alle ruimte is om je vragen hierover te stellen.

Wil je je laten dopen of ben je hiermee bezig? Meld je dan aan bij onze oudsten Hindrik, Eelko of Gerben of stuur even een berichtje via ons contactformulier.