Openluchtdienst 2023 – Oog voor Elkaar

Samen naar de kerk? De kerken van Voorthuizen houden ook in 2023 een gezamenlijke openluchtdienst. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt in de samenwerking van de kerken. Dit jaar staan de kerken stil bij het thema: Oog voor Elkaar.

Vier landsgrenzen van ons vandaan, woedt nog steeds een oorlog. Nog wat verder is in een groot gebied geen steen meer op de ander gebleven door zware aardbevingen. Overstromingen veranderen dorpen in grote modderpoelen. Dat doet wat met ons. Ook als door rampen en oorlogen mensen in groten getale naar ons dorp komen en hier verblijven. Hebben wij in ons dorp oog voor elkaar? Ook over de kerkmuren heen? Over achtergronden heen?

De voorgangers geven aan: “Krijg je oog voor elkaar, dan krijg je hart voor elkaar. Dan ga je meer samen doen en meer voor de ander doen.” In de dienst gaan we aan de hand van de bijbel in op  wat wij kunnen betekenen voor de ander, omdat God door Jezus oog heeft voor ons. Hoe deed Jezus het ons voor?

De openluchtdienst is voor kerkleden en niet-kerkleden, voor Voorthuizenaren en niet-Voorthuizenaren, voor jong en oud. Neem daarom gerust je buren en vrienden mee. Het is die zondag in het jaar, dat je niet hoeft te kiezen naar welke kerk je gaat.

Er is een kindermoment en kinderwerk voor de basisschoolleerlingen. Er is voor de kinderen tot 4 jaar geen crèche, mede omdat blijkt dat ouders graag hun kind bij zich houden in de kinderwagen of op een kleedje. Voor deze ouders en hun kinderen is er een plaats waar hun kind veilig onder eigen toezicht kan spelen, terwijl zij samen toch in de dienst aanwezig kunnen zijn.

Mocht de dienst vanwege het weer moeten worden uitgesteld, dan wordt dat via de website en social media bekendgemaakt.